Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tvärvetenskapliga masterutbildningar

Här har vi samlat några av de masterutbildningar vid Lunds universitet som brukar anses vara tvärvetenskapliga, främst för att de välkomnar sökande med olika typer av kandidatexamina.

Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM), Masterprogram

Hur införskaffar vi egentligen information? Hur tar vi hand om, värderar och sorterar densamma? Och hur kan vi förmedla den vidare till omvärlden? ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap är naturliga inslag i utbildningen.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen i ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer
Ort: Lund

Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi

Asienstudier

Förkunskapskrav: kandidatexamen inom samhällsvetenskap, ekonomi, juridik eller samhällsvetenskapligt orienterade ämnen inom humaniora.

Läs mer om Asienstudier på The Centre for East and South-East Asian Studies webbplats)

Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES)

Vill du arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar (såsom att bekämpa klimatförändringen, bevarande av biologisk mångfald eller tryggad livsmedelsförsörjning) från lokal till global nivå? Vill du förstå den nuvarande samhällsutvecklingen och de miljöproblem som den orsakar och formulera strategier för en hållbar utveckling? Då kan vårt internationella mastersprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap vara programmet som du letar efter. Utbildningen bygger på dina tidigare kunskaper och sökande från alla akademiska inriktningar är välkomna. 

Undervisningsspråk: Engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Förkunskapskrav: examen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen med ämnesinriktning av relevans för utbildningen.

Examen: Master of Science in Environmental Studies and Sustainability Science
Ort: Lund

Mer om programmet på LUMES hemsida

Environmental Management and Policy (EMP), Master's Programme

Utbildningsbeskrivning på IIIEE:s webbplats

Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM), European joint Master's programme

Inledande beskrivning på IIIEE:s webbplats samt länkar vidare

Entrepreneurship and Innovation

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 1 år, 60 hp (magister)
Examen: Filosofie magisterexamen, huvudområde entreprenörskap
Ort: Lund

Master's programme in Entrepreneurship and Innovation

Folkhälsovetenskap

Under utbildningen skaffar du dig färdigheter som krävs för att i ledande ställning kunna arbeta med hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser på internationell och nationell nivå. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och vid Lunds universitet anlägger vi ett globalt perspektiv på ämnet. Alla utbildningsbakgrunder välkomnas.

En masterutbildning i folkhälsovetenskap är ofta ett krav för anställning inom folkhälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, huvudområde: Folkhälsovetenskap (Master of Medical Science (120 credits), major: Public Health).
Ort: Malmö, Clinical Research Center

Uutbildningsbeskrivning

Utbildningens hemsida

Geografiska informationssystem, Masterprogram

Förkunskapskrav: kandidatexamen inom valfritt ämne.

Utbildningsbeskrivning på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaps webbplats

Geografiska informationssystem och fjärranalys för modellering och övervakning, Masterprogram

Förkunskapskrav: kandidatexamen inom naturvetenskap eller ingenjörsämnen (teknik).

Utbildningsbeskrivning på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaps webbplats

International Development and Management

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom det internationella utvecklingssamarbetet. Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, medicin och hälsovetenskap samt management och metodologi. Programmet erbjuder fältbaserade kurser i programme management inom utvecklingsområdet. Fältkurserna förläggs till ett utvecklingsland i samråd med lärare på kurserna.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in International Development and Management,
Ort: Lund

International Development and Management

Management (MIM), Master's Programme

Ej valbar om du har en kandidatexamen inom företagsekonomi. Du kan läsa om detta nya program på Ekonomihögskolans internationella webbplats.

Förkunskapskrav: kandidatexamen inom valfritt ämne, dock ej inom företagsekonomi.

Mer om programmet

Tillämpad klimatstrategi, masterutbildning

En tvärvetenskaplig master för dig med kandidatexamen i valfritt ämne.

Utbildningen är till för dig som vill arbeta med att hantera och minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller med att anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen. Kurserna innehåller b.la. naturvetenskap, juridik, statsvetenskap och kommunikation. Efter examen kan du arbeta med klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå eller forska.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen Huvudområde: Miljövetenskap med fördjupning i tillämpad klimatstrategi
Ort: Lund

Masterutbildning i tillämpad klimatstrategi

Sidansvarig:

Vad är tvärvetenskap?

Obs! För de här utbildningarna definierar vi tvärvetenskap som masterutbildningar som du kan söka, oavsett vilket ämne du har din kandidatexamen i. Läs dock noga igenom vilka förkunskaps- eller behörighetskrav som ditt program kräver, då det kan finnas vissa skillnader programmen emellan.

Vad säger Nationalencyklopedin om ”tvärvetenskap” då? Jo, så här:vetenskapligt samarbete mellan forskare eller forskargrupper från skilda discipliner”.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen