Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Minor Field Studies

Fältstudier i utvecklingsländer
Du som är i slutet av din utbildning och vill fördjupa dina kunskaper om globala utvecklingsfrågor kan söka MFS-stipendium för fältarbete utomlands. Minor Field Studies ger dig praktisk erfarenhet från ett utvecklingsland och en förberedelse för att verka i globala sammanhang.

Ansök om MFS

Du har möjlighet att ansöka under ett flertal ansökningsperioder för fältstudier genomförda innan 15 juni 2018. Sökande som vill beviljas stipendium kan räkna med att komma iväg tidigast ca två månader efter sista ansökningsdag.

 • 125 september 2017
 • 25 oktober10 november 2017
 • 15 januari1 februari 2018

Gå till online-ansökan som är öppen under aktuell ansökningsperiod

Vad är MFS?

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendieprogram som ger möjlighet till fältarbete i ett utvecklingsland under minst åtta sammanhängande veckor med stipendium. Fältarbetet ger möjlighet till att samla material till en uppsats eller ett examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Din uppsats eller examensarbete skall skrivas på engelska eller vistelselandets språk (om detta har godkänts av din handledare).  

Vilka länder kan jag åka till?

På Studera.nu hittar du i vilka länder du kan genomföra en Minor Field Study

Stipendiet

Stipendiet på 27 000 kronor (2017) är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t.ex. studiemedel från CSN. 

Sidas förberedelsekurs

Studenter som har beviljats MFS-stipendium deltar, innan avresa, i en obligatorisk förberedelsekurs av Sida Partnership Forums i Härnösand. Kursen tar upp svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet.

Hitta datum för kurstillfälle på mfskurs.utbyten.se

En komplett ansökan

För att ansöka ska du ha en idé om vad du vill göra och därefter i samråd med handledare eller andra kontaktpersoner utveckla ett genomförbart projekt. I din online-ansökan laddar du upp följande bilagor på engelska:

 1. Projektbeskrivning
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare
 4. Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
 5. Betyg från Lunds universitet och andra universitet/högskolor
 6. CV (max 1 A4)
 7. Kopia av pass

Läs den fullständiga beskrivningen av bilagorna som krävs för en komplett ansökan

Är jag behörig att söka?

MFS-stipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

För att bedömas som behörig krävs att du uppfyller följande:

 • Är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället.
 • Har tagit minst 150 hp vid utresan och inte har påbörjat utbildning på forskarnivå. Programstudenter som enligt läroplan skriver uppsats/examensarbete termin 5, krävs minst 120 hp inom ditt program vid utresa.
 • Har goda språkkunskaper i engelska och svenska. Om värdlandets språk är franska, spanska eller portugisiska och du planerar att skriva ditt examensarbete på något av dessa språk ska du ha studerat språket minst som C-språk på gymnasienivå eller ha motsvarande kunskaper. 
 • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. Observera att EU-medborgares permanenta uppehållsrätt inte är att likställa med PUT. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens. Du skall då vara folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Om du är svensk medborgare, med dubbla medborgarskap får studien inte utföras i det ”andra” hemlandet. 
 • Har inte tidigare tilldelats ett SIDA-stipendium för liknande studie eller tjänst i fält. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i utvecklingsland är inget hinder.
 • Ska vara registrerad som student vid Lunds universitet under tiden studien pågår eller har ett beviljat studieupphåll.

Lunds universitet tar inte längre emot ansökningar från andra lärosäten. 

Bedömning av ansökan och besked om nominering

Ansökan med bilagor ska vara komplett och på god engelska, inkompletta ansökningar behandlas inte. Ansökningarna tas emot av Exerna relationer som gör en första teknisk gransking. Därefter skickas de för bedömning till respektive fakultet och institution. Utifrån fakulteternas/institutionernas och i enligt Universitets- och högskolerådets ”Allmänna villkor” bedöms ansökningarna i en universitetsgemensam bedömningskommitté bestående av ca 4–6 personer som beslutar om stipendietilldelning. 

Besked skickas till samtliga sökande per e-post cirka fyra veckor efter sista ansökningsdag. Om du får ett erbjudande men inte svarar betraktas det som ett nej.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Hilda Fhager
Externa relationer
MFS [at] er [dot] lu [dot] se
 

Fältkurs i naturgeografi på Sri Lanka

 

Dea Busk Larsens fältdagbok, MFS-student i Kerala, Indien 2017
Fältdagbok, MFS Kerala, Indien 2017

Läs mer om MFS

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen